سمپل صدای گروه کُر Voxos 2 برای کنتاکت

21000 تومان

26 گیگ سمپل با کیفیت از گروه کر در بازه های صدایی مختلف و آوا های متفاوت